Üveit, Göz küresi kabuğunun orta tabakası olan ve damarda zengin bulunan uvea dokusunun iltihabıdır.

Üveit, gözde tutulduğu yere bağlı olarak değişik isimlerle adlandırılırlar. Eğer uveanın ön kısmı olan iris ve ön kamara tutulduysa buna iritis veya ön üveit, uveanın orta kısmının tutulmasına siklit, uveanın arka bölümünün tutulmasına ise koroidit denir. Bazı durumlarda tüm uvea etkilenir, buna da panüveit adı verilir. Üveitlerin %90’ı ön kısmı tutar.

Üveit ciddi, sinsi seyirli ve kronik bir hastalıktır. Tedavi edilmediği takdirde gözde ciddi hasara ve körlüğe sebep olur. ABD’deki körlüğün %10 nedeni üveittir. Doğru ve erken tedavi başlanmışsa hastalığın gidişatı genellikle iyidir. Fakat katarakt, glokom, band keratopatisi ve retina ödemi gibi ciddi komplikasyonlara sebep olabilir.

Hastaların sık ve iyi izlenmesi çok önemlidir; çünkü bazı önemli bulgular izleme sırasında ortaya çıkabilir.

Belirti ve Sebepleri
Üveit, gözde ağrı ve beraberinde yoğun kızarıklık şeklinde aniden ortaya çıkabilir. Belirtilerinde, ışığa duyarlılık, görmede uçuşmalar ve noktalar tariflenir.

Hastalığın aktif olduğu alevlenme dönemi uygulanan tedavilerle veya bazen kendiliğinde geçer ve hastalık ikinci bir atağa kadar sessiz bir döneme girer.

Hastaların bir çoğunda üveitin nedeni bulunamamakla birlikte; virüs, mantar ve parazit gibi enfeksiyon ajanlarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca Behçet hastalığı veya bazı eklem hastalıkları gibi otimmün kökenli bağ dokusu hastalığı da gözdeki tutulumu olarak ortaya çıkabilmektedir. Bunların yanı sıra arka arkaya geçirilmiş göz ameliyatları veya travmalar da üveit sebeplerinden sayılabilir.


Tanı ve Tedavi
Üveit tanısı için iyi bir göz muayenesi gerekir. Üveit bazı durumlarda belirti vermeden sinsice başladığı için, yalnızca muayenede saptanabilir.

Tam bir göz muayenesi dışında bazen göz dibi fundus anjiyosuna (floresein veya indosiyanin yeşil) gerek duyulur. Sistemik hastalığı ortaya çıkarmak için dahiliye uzmanlarının konsültasyonuna, çeşitli kan testlerine ve bazı radyolojik incelemeler de gerekebilir.

Üveitin kesin tedavisi yoktur. Hastalık her hastada değişik klinik tablo gösterdiği gibi aynı kişide alevlenmenin şiddetine göre de farklı tedaviler gerektirir.

Medikal tedavide amaç iltihabi reaksiyonu azaltmak, hastayı rahatlatmak, görmeyi korumak ve görme kaybına sebep olabilecek komplikasyonlara engel olmaktır.

İlaç tedavisinde en yaygın kullanılanlar steroidlerdir. Bunlar göz damlası veya oral tablet şeklinde verilir. Bazen ağrıyı dindirmek ve ışığa duyarlığı azaltmak için sikloplejik ajanlar da uygulanır.

Bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar (immünsüpresanlar) çok şiddetli üveitte kullanılır.

Ayrıca, üveitin sebebi olarak enfeksiyondan şüpheleniliyorsa ilgili mikroorganizmaları yok etmeye yönelik ilaçlar da uygulanır. Eğer üveitle birlikte glokom veya katarakt tanısı konmuş ise gerektiğinde cerrahi müdahale yapılmalıdır.